Skupina ljudi stoji na lestvi, drži zastavo in z njo maha.
Vodenje ekipe

Najbolj cenjene mehke veščine za delo v timu v 2024

Filip Kralj
Filip Kralj
Linkedin logo
January 10, 2024

Preteklo leto je na svetovni ravni prineslo številne spremembe, ki se izrazito odražajo tudi v delovnem okolju. Tako posameznikom kot timom so zaradi spremenjenih okoliščin prinesle številne izzive, a hkrati tudi priložnost za spremembo in nadgradnjo ključnih kompetenc članov tima in timov kot celote.

Teoretično gledano razlikujemo tako imenovane trde veščine in mehke veščine. Trde veščine so tehnične narave in so specifične za določen poklic ter posamezno delovno mesto. Za njih potrebujemo ustrezno šolanje in opravljanje strokovno-tehničnih certifikatov. Mehke veščine pa je po drugi strani nekoliko težje definirati, saj obsegajo zelo širok nabor, so pa nujno potrebne in ključne za posameznikovo dobro delovanje v timu in v delovnem okolju kot celoti. Dovolj zgovoren je že podatek, da se mehkih veščin – za razliko od trdih veščin – ne da nadomestiti.. Velikokrat so ključnega pomena že v selekcijskem postopku pri izbiri kandidatov, saj zaposlovalci sodeč po raziskavah v veliki meri dajejo prednost kandidatom, ki izražajo širok nabor mehkih veščin in ne stavijo izključno na svoje tehnično znanje.

Kaj točno so mehke veščine?

Mehke veščine so pravzaprav osebnostne značilnosti, ki jih potrebujemo za uspešnost na delovnem mestu. Nekatere so nam dane, nekaterih pa se lahko priučimo oziroma jih sčasoma nadgradimo. Lahko bi rekli, da so mehke veščine torej neke vrste dodana vrednost vsakega posameznika.

Kot rečeno so nove okoliščine na delovnih mestih prinesle nove potrebe, zato se je nekoliko preoblikoval tudi lestvica najpomembnejših in najbolj zaželenih mehkih veščin na delovnem mestu in predvsem ob delovanju v timu.

Top 7 mehkih veščin v letu 2021

Predstavili bomo sedem najpomembnejših in najbolj zaželenih veščin v letu 2021, ki so jih v anketnih vprašalnikih izpostavili delodajalci in odločevalci v podjetjih. Lahko so tudi odlično vodilo za to, na čem je vredno graditi znotraj timov v podjetjih ali pri zaposlovanju novih sodelavcev.

# 1 Prilagodljivost

Zagotovo ni presenetljivo, da se je po turbulentnem letu in številnih izzivih, ki čakajo podjetja, na prvem mestu najbolj zaželenih mehkih veščin znašla ravno prilagodljivost. Že sicer stvari v vsakem podjetju ali pri projektu ne gredo vedno tako, kot si jih začrtamo, zato je izrednega pomena, da znajo zaposleni v pravem trenutku reagirati in se prilagoditi z novimi idejami in rešitvami. Najuspešnejši so tisti, ki znajo ravnati v nepredvidenih situacijah ter ob izzivih zavihajo rokave in se lotijo iskanja rešitve. Pomembno se je spoprijeti s trenutno situacijo in razvijati veščine odprtega razmišljanja.  

# 2 Odgovornost

Odgovornost je izredno cenjena mehka veščina, ki v timu še posebej izstopa, saj je ključna za to, da se lahko člani tima zanesejo drug na drugega. Visoko raven odgovornosti zagotavljajo predvsem značilnosti, kot so disciplina, biti vreden zaupanja, motiviranost in vestnost pri opravljanju nalog. Prevzemanje odgovornosti pomeni, da ste se pripravljeni v celoti posvetiti in zavzeti za širše cilje podjetja in boste tudi prevzemali pobude za izboljšave, sprejeli odgovornosti za morebitne napake in si resnično prizadevali za pot do skupnega uspeha.

Pot do uspeha brez dobre podpore tima je zelo osamljena in tudi kratkotrajna pot.

# 3 Komunikacijske spretnosti

Komunikacijo sicer uporabljamo vsak dan, vendar še zdaleč ne moremo zatrjevati, da so dobre komunikacijske spretnosti same po sebi umevne. Naše komuniciranje je namreč vedno potrebno prilagoditi vsebini, sogovorniku in drugim okoliščinam. Komunicirati moramo jasno in konstruktivno, še posebej znotraj tima, kjer je ključnega pomena, da znamo učinkovito prenesti svoje misli v jasne besede. Ta veščina vam pride nadvse prav ne le v službi, temveč tudi v življenju. Ključno si je zapomniti, da je del dobre komunikacije tudi zmožnost zares poslušati sogovornike. Pogosto ob izmenjavi mnenj namreč le čakamo, da pridemo na vrsto in podamo svoje razmišljanje, čeprav bi bil rezultat mnogo boljši, ko se naučimo dobro in poglobljeno prisluhniti sogovornikom.

# 4 Kritično opazovanje

Številke in drugi podatki ne pomenijo veliko, če jih ne znamo ustrezno analizirati in interpretirati. Kritično opazovanje znotraj tima prinaša nove perspektive in ponuja nove rešitve ter ideje, hkrati pa pripomore tudi k izboljšanju internih procesov.

Zelo modro se je osredotočenosti na to, ali se pojavljajo kateri ustaljeni vzorci, ki jih lahko začnete optimizirati in nadgrajevati – na primer točke, kjer običajno pride do odstopanj ali napak, primerni časi v dnevu ali tednu za posamezna opravila, najbolj močne plati iz kompetence posameznih članov tima in podobno.

# 5 Miselnost rasti

Bolj kot kadar koli prej se je potrebno prilagajati spremembam znotraj trga dela kot celote in znotraj lastnega podjetja, zato med zaželenimi mehkimi veščinami izstopa tudi miselnost rasti. Kaj to pravzaprav pomeni? Miselnost rasti je pojem, ki vključuje motiviranost posameznika za nadgrajevanje samega sebe in doseganja mejnikov z nenehnim učenjem novih veščin ter prilagajanjem spreminjajočim se razmeram. Znotraj tima miselnost rasti vodi do hitrejšega in bolj inovativnega iskanja rešitev ter vzpostavlja stimulativno okolje za vsesplošno rst vseh udeležencev procesa.

# 6 Čustvena inteligenca

Tudi čustvena inteligenca postaja vse pomembnejši pojem v delovnem okolju in še posebej v timih, saj ponazarja zmožnost zaznati, dojemati in se primerno odzvati glede na čustva drugih. Dobro razvita čustvena inteligenca je še posebej ključna v konfliktnih situacijah, saj lahko pravilen pristop pomaga k boljšemu, zdravemu in kakovostnejšemu sodelovanju med zaposlenimi. Pomaga vam tudi trezno razmisliti in najti konstruktivne rešitve za izzive, ki pridejo na pot.

V stresnih situacijah, kot je na primer poslabšana situacija, je čustvena inteligenca eden od ključev, ki lahko pomaga celotnemu timskega dela bolj umirjeno in uspešno, dolgoročno pa ustvari večje zaupanje med člani ekipe in znotraj poslovnega okolja.

# 7 Samomotivacija

Tim najbolj uspešno deluje takrat, ko so posamezniki samomotivirani in pravzaprav niti ne potrebujejo supervizije, saj vse naloge opravljajo samoiniciativno in pravočasno. Samomotivacija je tesno povezana tudi z zanesljivostjo in predanostjo timu, zato je to zagotovo ena od mehkih veščin, ki jo je vredno razvijati in negovati. Vsekakor ob tem ni dovolj le delo posameznika na sebi, temveč mora tudi podjetniško okolje nuditi primerno odskočno desko za rast in razvijanje potencialov kot celote.

Še močnejši skupaj ...

V podjetju Easy.bi smo prepoznali številne priložnosti tako za interno rast in razvoj lastnih timov, kot tudi pri povezovanju na projektih.

Želite, da stopimo skupaj? Za vse odgovore smo vam na voljo in le en klik stran … Oglasite se nam!

Filip Kralj
Za razvoj odličnega izdelka je potrebna velika količina sodelovanja. "Nihče ne more žvižgati simfonije. Za igranje je potreben cel orkester." * Vedno sem bil navdušen nad organizacijami, ki so bile sposobne zagotoviti neverjetne rezultate, tako da so ljudem omogočile aktivno in učinkovito sodelovanje. Na easy.bi verjamemo, da je timsko delo ključ do uspeha in je ključni steber naše kulture. *H.E. Luccock
Opomba:
Prosim upoštevajte, da je vsebina na našem spletnem mestu namenjena izključno informiranju in je nikakor ne smete razumeti kot strokovni ali zavezujoči nasvet za določeno okoliščino. Čeprav si prizadevamo ohranjati točne in aktualne informacije, ne jamčimo za njihovo točnost, popolnost ali pravočasnost. Te informacije uporabljate na lastno odgovornost. Izrecno zavračamo vsakršno odgovornost za škodo, izgube ali posledice, ki izhajajo iz ali so povezane z vašim zanašanjem na ali uporabo tukaj vsebovanih informacij. Za nasvet, prilagojen vaši situaciji, se vedno posvetujte z usposobljenim strokovnjakom. Več informacij najdete tukaj.
Related blogs