Tablica, ki prikazuje zemljevid, ki določa lokacijo države.
Optimizacija poslovanja

Kako lahko vizualizacija podatkov olajša odločitve?

Andrej Lovsin
Andrej Lovsin
Linkedin logo
November 8, 2023

Zanimiv način, kako lahko uporabimo tehnološke rešitve, želim prikazati na enem od naših projektov, imenovanem Smart City Lübeck. Razvili smo namreč aplikacijo za vizualizacijo podatkov, ki odgovornim osebam in državljanom mesta Lübeck ponuja možnost enostavnega prikazovanja in uporabe podatkov. Kaj to prinaša v praksi, bom razložil v nadaljevanju.

Kako lahko uporabimo podatke?

V digitalni dobi so podatki in različne informacije nekaj, kar številne naprave in sistemi zbirajo praktično na vsakem koraku, vsako sekundo dneva. Če vzamemo kot primer mesto, se s pomočjo različnih naprav, sistemov in baz zbirajo ogromne količine podatkov, na primer o prebivalcih, senzorjih, prometu, vremenu, vrtcih, šolah itd. Te informacije so namenjene v javno dobro in v primeru pravilne obdelave omogočajo možnost celostnega pogleda v različne segmente, ki odgovorne osebe ali prebivalce zanimajo. Če naštejem samo nekaj načinov praktične uporabe, je iz njih mogoče na primer razbrati, kateri del mesta je najbolj varen, najbolj sončen, koliko dežja zapade v katerih mesecih, katera parkirišča so trenutno prosta itd.  

Ključni izziv: razpršenost informacij

Vse te informacije torej obstajajo, vendar so izjemno razdrobljene v številnih sistemih in tudi med seboj nepovezane, zaradi česar onemogočajo pridobitev širšega vpogleda. Na podlagi iniciative Evropske unije smo se pri projektu lotili izziva, kako te podatke med seboj povezati in jih združiti v neko skupno obliko. Pri tem je ključno, da se je potrebno združevanja podatkov lotiti na način, da jih je v naslednjem koraku med seboj mogoče primerjati, saj se šele na tej točki začnejo pojavljati konkretne rešitve. Potrebno pa se je zavedati, da gre za ogromno količino podatkov, ki se tudi ves čas generirajo, kar je velik izziv.

Vizualizacija pametnega mesta

V easy.bi smo v okviru projekta razvili spletno aplikacijo kot primer, kako bi bilo mogoče vizualizirati podatke, podati informacije na dostopen način ter jih čim bolj pregledno predstaviti.

Ključna izziva sta bila dva:

1. Najti rešitev, kako vse dostopne podatke dobro združiti, da je mogoče iz njih potegniti smiselne informacije.

2. Poiskati načine, kako te podatke predstaviti uporabniku na način, da imajo zanj dodano vrednost.

Primer, kako podatki zaživijo v praksi

Oba zgornja izziva smo rešili s številnimi prijemi in odstrli vpogled v širšo sliko, ki ima za uporabnike podatkov visoko dodano vrednost. Eden od tovrstnih primerov je bil na primer ta, da smo združili podatke o prometnih nesrečah in vrtcih ter v enem koraku prišli do celostne slike, da se v bližini dveh vrtcev zgodi večina nesreč. To bistven podatek za odgovorne osebe, ki imajo nalogo ukrepati glede logistike in varnosti na cestah, saj so tako lahko sprejeli bolj informirano odločitev in tem področjem najprej namenili svojo pozornost s postavitvijo opozorilnih tabel in drugimi prilagoditvami prometnega režima.

Drugi primer je bila na primer interpretacija različnih dostopnih podatkov o volivcih, iz katerih je bilo ob pravilnem združevanju in povezovanju mogoče razbrati, da na primer v določenem predelu mesta ni takega zanimanja glede volitev, zato so lahko odgovorni v teh predelih mesta bolj intenzivno osveščali s postavitvijo plakatov, spodbujali k aktivni udeležbi na volitvah in podobno.  

Prav tako je Smart City v veliki meri namenjen prebivalcem, ki lahko s pomočjo vizualizacije podatkov pridobivajo številne informacije, ki jih zanimajo, na primer, ko se odločajo za selitev, nakup nepremičnine, izbiro šole, iskanje parkirišč ipd. ali ko želijo v trenutku dobiti mnoge druge vsakodnevno aktualne informacije.

Cilj tovrstne vizualizacije je torej ta, da so podatki predstavljeni na pregleden, atraktiven in konec koncev tudi interaktiven način, ki omogoča globlji vpogled ter lažje, hitrejše in bolj optimalno sprejemanje odločitev.

Želite izvedeti več o našem delu?

Rezervirajte neobvezujoč sestanek z nami. Veselimo se kontakta!

Andrej Lovsin
Moje ime je Andrej. Sem podjetnik, mentor, nekdanji razvijalec programske opreme in investitor. Moja podjetniška pot se je začela pri 16 letih, moje navdušenje nad razvojem programske opreme pa že pri 12. Zame so težave kot sestavljanke, ki čakajo, da jih rešim. Moj zvesti spremljevalec pri tej nalogi je preprosto bela tabla. Popolnoma verjamem, da lahko ena risba izrazi tisto, česar sto besed ne more. Čez leta sem uspešno ustanovil podjetja v različnih panogah. Vse te podvige pa povezuje skupna nit z izkoriščanjem tehnologij za optimizacijo učinkovitosti. Eden od izstopajočih primerov je easy.bi; tehnološki startup, specializiran za inteligentne SaaS rešitve, zasnovane za optimizacijo poslovnih procesov. Prepoznavajoč vrednost skupnega uspeha, svoj čas posvečam mentoriranju bodočih podjetnikov in jim pomagam pri gradnji in vodenju podjetja. Poleg tega aktivno iščem priložnosti za investiranje in sodelovanje pri projektih, ki se ujemajo z mojo vizijo inovativnih tehnologij. V bistvu nisem razvijalec ali podjetnik. Sebe smatram za večnega učenca reševanja problemov. Kot investitor in mentor, tistim, ki iščejo nasvet, posvečen podporo. Moja misija je jasna: spodbujanje ter prispevanje k inovacijam. Moj pristop je preprost: osredotočam se na razčlenjevanje zadev, raziskovanje možnosti in ustvarjanje pomembne razlike na področju poslovnih tehnologij. Vedno sem pripravljen na pogovor. V živo ali preko virtualne kave sem le klik stran. Morda lahko skupaj pridemo do novih vpogledov o vašem podjetju ali poenostavimo nekaj izzivov, s katerimi se srečujete.
Opomba:
Prosim upoštevajte, da je vsebina na našem spletnem mestu namenjena izključno informiranju in je nikakor ne smete razumeti kot strokovni ali zavezujoči nasvet za določeno okoliščino. Čeprav si prizadevamo ohranjati točne in aktualne informacije, ne jamčimo za njihovo točnost, popolnost ali pravočasnost. Te informacije uporabljate na lastno odgovornost. Izrecno zavračamo vsakršno odgovornost za škodo, izgube ali posledice, ki izhajajo iz ali so povezane z vašim zanašanjem na ali uporabo tukaj vsebovanih informacij. Za nasvet, prilagojen vaši situaciji, se vedno posvetujte z usposobljenim strokovnjakom. Več informacij najdete tukaj.
Related blogs