Izboljšajte poslovno donosnost s temi petimi metodami: diverzifikacija izdelkov, optimizacija cen, zmanjšanje stroškov, širitev trga in izboljšanje zvestobe strank.
Agilno vodenje projektov

Kako svojo agilno ekipo pripeljati do uspeha?

Filip Kralj
Filip Kralj
Linkedin logo
February 20, 2024

Številna podjetja poskušajo postati agilna, vendar ne uspejo zares slediti temeljnemu načelu agilnega pristopa: delati stvari v majhnih segmentih, se učiti in nato ponavljati. Zato bom podelil nekaj nasvetov in izkušenj, kako to storiti z namenom učinkovitega vodenja agilne ekipe.

Kako agilni vodja pomaga ekipi pri doseganju uspehov? Glavna odgovornost vodje je postavljanje ciljev in usmeritev (strategije). Postavljanje ciljev nas usmerja kot posameznike in kot ekipo. To pomeni, da morate vedeti, na čem dela vaša ekipa, ter imeti celostno sliko, kako je to usklajeno s cilji podjetja, oddelka ali projekta. Poleg tega morajo biti cilji zasnovani v skladu s strategijo SMART: specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno omejeni.

Izdelati samo tisto, kar je potrebno in ko je potrebno

Naslednja stvar, ki jo mora narediti agilni vodja, je zagotoviti, da ekipa pri delu uporablja vitek in agilen pristop. To pomeni, da bi morali izdelati/ustvariti le tisto, kar je potrebno, in sicer takrat, ko je potrebno, hkrati pa preprečevati delo v prazno.

Vitek pristop pri tem pomaga. Prav tako je potrebno poskrbeti, da vsi razumejo in sprejmejo agilno miselnost, ki se nanaša na sodelovanje in komunikacijo pri vseh procesih. Kot vodja želimo zagotoviti grajenje kulture, v kateri ima vsak svoj glas in kjer lahko vsak uporabi svoje talente tako, da pomaga ekipi doseči skupne cilje.

5 načinov za implementacijo agilnega pristopa v vaši ekipi

Obstaja veliko načel in praks agilne metodologije. Njihova implementacija vam bo pomagala zgraditi visokokakovostne in delujoče rešitve v kratkih ciklih s hitrim prilagajanjem spremembam.

1. Upravljajte z dejstvi

Zagotavljanje okolja, v katerem lahko vsakdo dostopa do informacij, potrebnih za opravljanje svojega dela, odpravlja dvoumnost in nesporazume pri delu. To zahteva jasnost in preglednost ter dosledno prakso izmenjave informacij s celotno ekipo, ne le s tistimi, ki delajo na določenem projektu.

2. Uresničujte projekte s podporo motiviranih posameznikov

Najboljši način za motiviranje ljudi je, da jim omogočite delo na projektih, ki jih izzovejo, in zaupate, da bodo svoje naloge uspešno opravili. Smotrno je celo to, da ne dodeljujete nalog vi, temveč jim pustite, da se sodelavci na začetku vsakega sprinta odločijo, kaj bodo naredili.

3. Vsakemu sprintu določite namen

Rezultat sprinta je nekaj, na kar smo lahko ponosni, hkrati pa zagotavljamo vrednost stranki ali stranki. To ljudem pomaga, da se počutijo dobro glede tega, kar počnejo, namesto da bi svoje naloge zgolj odkljukali na seznamu.

4. Najboljše rešitve izhajajo iz samoorganizirajočih se ekip

Ljudje, ki opravljajo določeno delo, so najbolj kompetentni, da vedo, kako je treba neko nalogo izvesti, zato so odgovorni, da si zastavijo lastne cilje ter sami upravljajo svoj čas in zmožnosti, da jih tudi dosežejo.

5. Pomen retrospektivnega srečanja

Ekipa bi morala v rednih časovnih presledkih razmišljati o tem, kako postati učinkovitejša, nato pa se medsebojno uglasiti in prilagoditi nekatere procese dela. To nalogo opravi retrospektivno srečanje, na katerem ekipa preveri postopke, ki jih uporablja, in opredeli, ali je treba kaj spremeniti.

In ne nazadnje – v celoti ponotranjite agilno miselnost! Agilni pristop zagotavlja kulturo večje odprtosti, sodelovanja in nenehnega izboljševanja v primerjavi z večino tradicionalnih okolij. Zahteva zaupanje v člane vaše ekipe, da lahko opravljajo svoje delo, ne da bi jim nadrejeni nenehno dihali za vrat. Verjemite, rezultat je vreden.

Želite izkusiti, kako je delati v agilnem timu? Brez zadržkov stopite v stik z nami.

Filip Kralj
Za razvoj odličnega izdelka je potrebna velika količina sodelovanja. "Nihče ne more žvižgati simfonije. Za igranje je potreben cel orkester." * Vedno sem bil navdušen nad organizacijami, ki so bile sposobne zagotoviti neverjetne rezultate, tako da so ljudem omogočile aktivno in učinkovito sodelovanje. Na easy.bi verjamemo, da je timsko delo ključ do uspeha in je ključni steber naše kulture. *H.E. Luccock
Opomba:
Prosim upoštevajte, da je vsebina na našem spletnem mestu namenjena izključno informiranju in je nikakor ne smete razumeti kot strokovni ali zavezujoči nasvet za določeno okoliščino. Čeprav si prizadevamo ohranjati točne in aktualne informacije, ne jamčimo za njihovo točnost, popolnost ali pravočasnost. Te informacije uporabljate na lastno odgovornost. Izrecno zavračamo vsakršno odgovornost za škodo, izgube ali posledice, ki izhajajo iz ali so povezane z vašim zanašanjem na ali uporabo tukaj vsebovanih informacij. Za nasvet, prilagojen vaši situaciji, se vedno posvetujte z usposobljenim strokovnjakom. Več informacij najdete tukaj.
Related blogs